Quy Chế Hoạt Động

Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Nhượng Quyền Kiến Thành

——————

Số: 02/TMĐT- Kiến Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

         Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.FRANCHISEKING.VN

I. Nguyên tắc chung

Sàn  giao  dịch  điện tử  Franchiseking.vn do Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Nhượng Quyền Kiến Thành thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có Doanh nghiệp là Chủ sở hữu Thương Hiệu nhượng quyền) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Franchiseking.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Franchiseking.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin rao bán dịch vụ được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Franchiseking.vn.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Franchiseking.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động đăng tin thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin đăng tải Thương Hiệu được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Franchiseking.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. Hoạt động đăng tải Thương Hiệu qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Franchiseking.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách hàng là Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua nhượng quyền Thương Hiệu.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào.
Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

II.  Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn do Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Nhượng Quyền Kiến Thành phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.franchiseking.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn”).

Định nghĩa chung:

Người bán (Chủ Thương Hiệu): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Franchiseking.vn bao gồm: Đăng tải thông tin Thương Hiệu nhượng quyền trực tuyến, đăng tin giới thiệu về Doanh nghiệp sở hữu Thương Hiệu, sản phẩm/dịch vụ mà Doanh nghiệp cung cấp. Franchiseking.vn chỉ cho phép đăng tải các thông tin về Thương Hiệu nhượng quyền cụ thể là: Ảnh logo Thương Hiệu, ảnh giới thiệu Doanh nghiệp/Cửa hàng – nhân sự – sản phẩm – menu – cửa hàng – chính sách nhượng quyền – điều khoản nhượng quyền. Thành viên không được phép đăng tin ngoài các nội dung dịch vụ kể trên.

Thành viên: là người bán – Doanh nghiệp sở hữu Thương Hiệu nhượng quyền đăng ký sử dụng trang Website Franchiseking.vn và người mua (Nhà Đầu Tư) đang có nhu cầu mua nhượng quyền Thương Hiệu

–  Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Franchiseking.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tải Thương Hiệu kinh doanh theo mô hình nhượng quyền trên website Franchiseking.vn.

–  Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Franchiseking.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

–  Khi bạn đăng ký là thành viên của Franchiseking.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tải Thương Hiệu nhượng quyền theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “Thương Hiệu nhượng quyền” được đăng tin tại các mục trên website Franchiseking.vn chỉ cho phép đăng tải các thông tin về Thương Hiệu nhượng quyền cụ thể là: Câu chuyện Thương Hiệu – Slogan – Sự kiện liên quan diễn ra – Video giới thiệu Doanh Nghiệp/ Thương Hiệu – Giá nhượng quyền – Ảnh logo Thương Hiệu, ảnh giới thiệu Doanh nghiệp/Cửa hàng – nhân sự – sản phẩm – menu – cửa hàng – chính sách nhượng quyền – điều khoản nhượng quyền – Thông tin liên hệ. Thành viên không được phép đăng tin ngoài các nội dung dịch vụ kể trên.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Franchiseking.vn.

III. Quy trình giao dịch

  1. Quy trình dành cho Người mua

Bước 1: Người mua chọn “Trang Thành Viên” để đăng nhập/đăng ký tài khoản             

Bước 2: Sau khi đăng ký Tài Khoản thành công, Khách hàng có thể tham khảo danh sách những Thương Hiệu đang có nhu cầu nhượng quyền trên Website nhiều lĩnh vực: Đồ uống/ Đồ bánh ngọt/ Lẩu – nướng/ Ẩm thực Việt nam/ Ẩm thực quốc tế/ Tiện ích Cuộc sống… Khách hàng quan tâm Thương Hiệu nào thì chọn Thương Hiệu đó và điền theo Form thông tin yêu cầu dưới cuối trang Thương Hiệu đã chọn rồi click chọn “Gửi yêu cầu” phía cuối trang

Trường hợp Khách hàng chưa biết lựa chọn thương hiệu nào phù hợp thì có thể điền Form đăng ký chung, Tính năng Ai của Website sẽ tự động ghép đôi thông tin của Khách hàng với Thương hiệu nhượng quyền phù hợp

Bước 3: Để biết được Thương Hiệu nào phù hợp với mình, Khách hàng truy cập trang quản lý Tài Khoản đã đăng ký. Chọn “Thông tin Tài Khoản” ở phía trên bên phải màn hình:

Chọn “Trung tâm người dùng” và “yêu cầu nhượng quyền của bạn” như ảnh dưới:

Danh sách những Thương Hiệu nhượng quyền phù hợp được ghép đôi sẽ được hiển thị

Bước 4: Khách hàng tự liên hệ đến Người bán để được tư vấn, hẹn lịch và bàn bạc để đi tới thỏa thuận Ký kết Hợp đồng nhượng quyền Thương Hiệu qua các hình thức (trực tiếp tại cửa hàng Nhà cung cấp, điện thoại cho Nhà cung cấp, nhắn tin Zalo/Facebook cho Người bán)

2. Quy trình nhận đơn hàng dịch vụ

Khách hàng là người mua nhượng quyền và Người bán tự thỏa thuận về thời gian, lịch trình, Giá thành Thương Hiệu phù hợp với mình trong các điều khoản của Thương Hiệu nhượng quyền được công bố thông qua Franchiseking.vn

Khách hàng trực tiếp đến địa điểm của Người bán được thỏa thuận trước đó để thực hiện ký kết hợp đồng. Khách hàng và Người bán tiến hành thực hiện nhượng quyền và thanh toán theo hợp đồng đã ký kết tại địa điểm Người bán.

3. Quy trình hủy đơn hàng dịch vụ

 Do đặc thù là Website trung gian cho phép Người bán đăng tải những thông tin liên quan đến Thương hiệu nhượng quyền và Khách hàng tham khảo các thông tin về Người bán. Đồng thời, Khách hàng và Người bán trực tiếp giao dịch đàm phán ký kết Hợp đồng nhượng quyền Thương Hiệu tại Văn phòng/ Cửa hàng của Người bán.

 Do đó, quy trình hủy hợp đồng ký kết phụ thuộc vào từng Hợp đồng nhượng quyền Thương Hiệu được ký kết giữa Khách hàng và Người bán. Người mua và Người bán tự chịu trách nhiệm về các điều khoản đã ký kết.

4. Quy trình dành cho Người bán

4.1 Quy trình dành cho Doanh nghiệp sở hữu Thương Hiệu nhượng quyền

Bước 1: Người bán là Chủ Doanh nghiệp sở hữu Thương Hiệu nhượng quyền chọn “Trang Thành Viên” để đăng nhập/đăng ký tài khoản (Góc phía trên bên phải màn hình)               

Bước 2: Người bán đăng nhập vào Tài Khoản đã đăng ký trước đó.

1. Chọn mục Liên hệ để xem Thông tin chi tiết Báo giá theo Phương Án: Tài Khoản Thường và Tài khoản VIP

2. Nhập thông tin yêu cầu theo Form có sẵn:

Sau khi đã hoàn tất các Thủ tục phía trên, Franchiseking.vn sẽ mau chóng liên hệ lại với Người bán để tư vấn chi tiết và làm thủ tục thanh toán – ký hợp đồng giữa 2 bên

Bước 3: Sau khi ký kết hợp đồng, phía bên Franchiseking.vn sẽ tạo 1 form Thương Hiệu để bên Người bán có thể đăng tải thông tin Thương Hiệu nhượng quyền, phía bên Người bán sẽ chuẩn bị Tài Liệu/Hình Ảnh theo Yêu cầu quy định có sẵn của Franchiseking.vn. 

Thông tin cung cấp để tạo Gian Hàng Thương Hiệu:
1. Câu chuyện thương hiệu (200 từ)
2. SĐT và Email đăng ký tk (sẽ là email nhận thông báo của TH luôn)
3. Giá nhượng quyền. ( khuyến mãi bao nhiêu % dành cho khách hàng đến với từ FK )
4. Có thể đưa ra 1 số sự kiên sắp diễn ra và mốc thời gian.
5. Ảnh với đuôi có thể là jpeg hoặc png và phải đúng các kích thước như sau:
+,Logo 1 cái: 600px * 600px
+, QR mã 1 cái: 90px * 90px
+,Cover(ảnh bìa) 1 cái: 1305px * 405px
Hoặc Cover VIP(ảnh bìa tk VIP) 3 cái: 1920px – 1080px
+,Giới Thiệu thương hiệu 5 cái: 1280px * 1280px (ghi tên và số thứ tự cụ thể)
+,Menu 5 cái 1280px * 1280px(ghi tên và số thứ tự cụ thể)
+,Ảnh giới thiệu về mô hình, quy trình, điều khoản tham gia nhượng quyền thương 5 cái: 1280px * 1280px(ghi tên và số thứ tự cụ thể)
Lưu ý: Đối với Tài khoản VIP số lượng ảnh của GIới thiệu, Menu, Điều Khoản có thể lên đến 15 cái

Bước 4: Người bán quản lý Thông tin của khách hàng đăng ký tìm hiểu Thương hiệu nhượng quyền:

A1, Trung Tâm Người Dùng:

+, Thông tin: Sửa Thông Tin (thay đổi thông tin cá nhân của bạn)

Đổi Mật Khẩu (đổi mật khẩu)

+, Yêu Cầu Nhượng Quyền Của Bạn: (tập trung các yêu cầu bạn gửi đi cho các thương hiệu hoặc loại hình thương hiệu bạn quan tâm.)

+, Yêu Thích: (Nơi lưu trữ các thương hiệu mà bạn yêu thích)

A2, Trung Tâm Thương Hiệu

+, Thương Hiệu Của Bạn: Tất cả các thương hiệu của bạn.

Yêu Cầu Nhượng Quyền Phù Hợp: Nơi tập trung các yêu cầu nhượng quyền phù hợp ghép đôi với thương hiệu của bạn. (Tính năng Ai tự động ghép đôi)

Bước 5: Người bán chủ động tự liên hệ đến khách hàng để tư vấn, đặt lịch hẹn và ký hợp đồng nhượng quyền qua các hình thức (trực tiếp tại cửa hàng Người bán, điện thoại cho Khách hàng, nhắn tin Zalo cho khách hàng)…

4.2.  Quy trình thành viên quản lý Thương Hiệu đã đăng tải trên Sàn TMĐT

Sau khi thành viên đã đăng tải thành công đến Sàn TMĐT Franchiseking.vn. Thành viên sẽ theo dõi Thương Hiệu đăng tải ở danh mục hiển thị ở Danh Mục tương ứng: Đồ uống/Đồ Bánh Ngọt/ Lẩu – Nướng/Ẩm thực Việt Nam/ Ẩm thực quốc tế/Tiện ích cuộc sống.

5. Chính sách vận chuyển/ bảo hành/ đổi trả

Do đặc thù Franchiseking.vn là Website cho phép Người bán đăng tải những thông tin liên quan đến Thương Hiệu cần nhượng quyền. Nên Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Nhượng Quyền Kiến Thành không có chính sách vận chuyển, bảo hành, đổi trả. Việc giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa Người bán và Người mua qua các hình thức như: Trực tiếp, nhắn tin, gọi điện…

6. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Nhượng Quyền Kiến Thành đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+  Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về dịch vụ không chính xác… qua email: franchiseking.vietnam@gmail.com 

+  Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+  Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Franchiseking.vn, Người bán và Người mua có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người mua hoặc Người bán liên quan đến các nội dung dịch vụ đăng tải trên website Franchiseking.vn.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Nhượng quyền Kiến Thành

Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà TNR, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Hotline: 0917 196 486

Email: franchiseking.vietnam@gmail.com 

Franchiseking.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tải Thương Hiệu nhượng quyền trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Người mua, Người bán sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Người bán cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với Người mua. Đối với Franchiseking.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Người bán nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau  khi Người mua, Người bán đã  giải  quyết  xong  tranh  chấp  phải  có trách nhiệm báo lại cho ban quản  trị Franchiseking.vn. Trong trường  hợp  giao dịch  phát  sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Người bán:Franchiseking.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản  hoặc  chuyển  cho  cơ  quan  pháp  luật  có  thẩm  quyền  tùy  theo  mức  độ  của  sai phạm. Franchiseking.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung dịch vụ của Người bán đó trên Franchiseking.vn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người bán và Người mua thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Website Franchiseking.vn chỉ là nơi cung cấp thông tin Thương Hiệu nhượng quyền do Người bán đăng tải. Việc giao dịch liên quan đến ký thực hiện hợp đồng Thương Hiệu nhượng quyền, quá trình thanh toán mua Thương Hiệu nhượng quyền do trực tiếp Người bán và Người mua tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm. Nếu có phát sinh tranh chấp mâu thuẫn từ thực hiện Hợp đồng mua Thương Hiệu nhượng quyền, quá trình thanh toán mua Thương Hiệu nhượng quyền giữa Người bán và Người mua thì Website Franchiseking.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp.

IV. Quy trình thanh toán

1.  Quy trình thanh toán cho Người bán và Người mua

Người mua thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại địa điểm Người bán:

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về Thương Hiệu nhượng quyền được đăng tin trên Franchiseking.vn

Bước 2: Khách hàng đến địa chỉ cửa hàng Người bán để đàm phán ký kết Hợp đồng sử dụng Thương Hiệu nhượng quyền và thanh toán tiền Thương Hiệu nhượng quyền bằng tiền mặt cho Người bán theo Hợp đồng đã ký kết.

2. Quy trình thanh toán cho Người bán và Franchiseking.vn

Người bán trả tiền phí Quảng cáo gian hàng cho Franchiseking.vn theo quy trình:

Bước 1: Người bán lựa chọn 1 trong 2 hình thức đăng ký quảng cáo gian hàng: Gian hàng thường hoặc gian hàng VIP,  Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Nhượng quyền Kiến Thành sẽ soạn hợp đồng phù hợp để 2 bên cùng nhau thỏa thuận các điều khoản và đi tới ký kết. Việc thanh toán sẽ thực hiện 1 lần trong 1 thời hạn nhất định, trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực sẽ không có bất kỳ chi phí nào phát sinh mà bên Người bán phải thanh toán cho Franchiseking.vn

Bước 2: Sau khi xác nhận, Người bán thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng tiền phí Quảng cáo gian hàng cho Franchiseking.vn trong vòng 7 ngày sau khi ký kết hợp đồng.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị Website sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Franchiseking.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ về dịch vụ đăng tải Thương Hiệu nhượng quyền (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả Thương Hiệu, điều khoản nhượng quyền). Khách hàng trực tiếp liên hệ lại với Người bán để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Franchiseking.vn có chính xác không.

Sau khi Người bán đăng tải Thương Hiệu nhượng quyền, các thông tin này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Franchiseking.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày. Chỉ khi bộ phận biên tập của Franchiseking.vn xét duyệt thì tin mới được hiển thị chính thức trên website.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

1.Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn cụ thể:

Ở phía bên Người bán:

– Mục đăng ký tài khoản gồm: Họ và Tên, Email, Số điện thoại, Ngày tháng năm sinh

– Mục thông tin giới thiệu gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày tháng năm sinh

– Mục thông tin liên hệ gồm: Địa chỉ, số điện thoại, tỉnh thành

Ở Người mua:

– Mục đăng ký tài khoản gồm: tên đăng nhập, email, mật khẩu đăng nhập

Đây là các thông tin mà Franchiseking.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Franchiseking.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người mua và Người bán.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–    Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

–    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

–   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

–    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

–   Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Franchiseking.vn.

–   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Franchiseking.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Nhượng quyền Kiến Thành

Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà TNR, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Hotline: 0917 196 486

Email: franchiseking.vietnam@gmail.com 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Franchiseking.vn thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Franchiseking.vn được Franchiseking.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Franchiseking.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Franchiseking.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên.

Ban quản lý Franchiseking.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Franchiseking.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Franchiseking.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Franchiseking.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: franchiseking.vietnam@gmail.com

VII. Quản lý thông tin xấu

1.Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT franchiseking.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên đăng tải Thương hiệu nhượng quyền sai chuyên mục Ban quản trị Franchiseking.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo  ra và  phát  tán  virus  gây hư  hại  tới  hệ  thống,  cấu  hình,  truyền  tải  thông  tin  của  Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong bản Quy chế này.

Thành  viên  không  được  hành  động  gây  mất  uy  tín  của  Sàn  giao  dịch  MTĐT Franchiseking.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Weddingez.vn.

2. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Franchiseking.vn.

Franchiseking.vn chỉ cho phép đăng tải các thông tin về Thương Hiệu nhượng quyền cụ thể là: Câu chuyện Thương Hiệu, Slogan, Sự kiện diễn ra, Video quảng cáo Thương Hiệu, Thông tin Thương Hiệu, sản phẩm – Menu – Nhân sự, điều khoản nhượng quyền, Thông tin liên hệ. Thành viên không được phép đăng tin ngoài các nội dung dịch vụ kể trên.

Các hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Franchiseking.vn

+ Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

+ Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

+ Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng nhượng quyền Thương Hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh Thương hiệu nhượng quyền về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, hình thức, giao diện, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

+ Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

+ Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

+ Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

+ Người bán không được sử dụng Website Franchiseking.vn để đăng tin quảng cáo kinh doanh các hàng hóa theo quy định tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TT- BCT:

–    Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

–    Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

–    Rượu các loại;

–     Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

–    Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

+ Phụ lục 1 của văn bản 19/VBHN-BCT

–     Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng (Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 100/2005/NĐ- CP)

–     Các chất ma túy (Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; Nghị định số 67/2001/NĐ-CP; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP)

–    Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)  – Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

–     Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách (Luật Xuất bản năm 2004; Nghị định số 03/2000/NĐ-CP)

–    Các loại pháo (Nghị định số 03/2000/NĐ-CP)

–     Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử)  – Nghị định số

03/2000/NĐ-CP

–    Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy

định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Pháp lệnh Thú y năm

2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001)

–     Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng (Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP)

–  Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người (Luật Thủy sản năm 2003)

–    Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

(Nghị định số 113/2003/NĐ-CP)

–     Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái (Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004)

–    Khoáng sản đặc biệt, độc hại (Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP)

–    Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường (Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994)

–     Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam (Luật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003)

–    Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam (Pháp lệnh Hành nghề y

dược tư nhân năm 2003)

–     Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003)

–    Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole (Nghị định số 12/2006/NĐ-CP)

–    Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu

–    Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em (Nghị định số 03/2000/NĐ-CP)

–    Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức (Nghị định số 03/2000/NĐ-CP)

–     Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Nghị định số 14/2001/NĐ-CP)

–    Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP)

–     Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP)

–    Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ

chức, cá nhân (Nghị định số 14/2001/NĐ-CP)

–     Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP)

–     Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP)

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Sau khi người bán đăng tải Thương Hiệu nhượng quyền sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Franchiseking.vn kiểm soát và xét duyệt hiển thị lên website.

Franchiseking.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của người bán nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Franchiseking.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Franchiseking.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này. Khi tin đã đăng bị Franchiseking.vn loại bỏ thì bộ phận biên tập Franchiseking.vn sẽ thông báo bằng email đến thành viên về tin bị loại bỏ, lý do bị loại bỏ.

VIII.  Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Franchiseking.vn, Franchiseking.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc  các  lỗi  khách  quan  khác  dẫn  đến  Thành  viên  không  thể  tham  gia  giao  dịch được, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

XI. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

  1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trách  nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

Website Franchiseking.vn chỉ là nơi cung cấp thông tin về các Thương Hiệu nhượng quyền do Chủ Thương Hiệu đăng tải. Việc giao dịch liên quan đến ký thực hiện hợp đồng nhượng quyền, quá trình thanh toán mua bán Thương Hiệu nhượng quyền do trực tiếp Người bán (Chủ Thương Hiệu) và Người mua (Nhà đầu tư) tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm. Nếu có phát sinh tranh chấp mâu thuẫn từ thực hiện Hợp đồng mua bán Thương Hiệu nhượng quyền, quá trình thanh toán mua bán Thương Hiệu nhượng quyền giữa Người bán và Người mua thì Website Franchiseking.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, thông tin Nhà cung cấp đăng tải về Thương Hiệu nhượng quyền không chính xác thì Franchiseking.vn giải quyết thực hiện theo các bước tại mục III.6 – Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh của Quy chế này.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét những phản ánh đó. Tùy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sẽ có phương án giải quyết bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn  sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm dịch vụ và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Tham Gia Sàn TMĐT Franchiseking.vn

  1. Quyền và nghĩa vụ của Người bán hàng

Quyền:

Khi đăng ký trở thành thành viên của Franchiseking.vn và được Franchiseking.vn đồng ý, Người bán hàng sẽ được Franchiseking.vn cho phép đăng tin bài liên quan đến việc đăng tải Thương Hiệu nhượng quyền trên Franchiseking.vn

Người bán hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những dịch vụ, nội dung công việc đăng tải tại Franchiseking.vn.

Người bán hàng sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin bán dịch vụ và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Franchiseking.vn cấp quyền đăng thông tin dịch vụ trên Franchiseking.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Người bán hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư email hoặc gọi đến số tổng đài cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Nghĩa vụ:

Người bán hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

Người bán hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Người bán hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về pháp lý khi gửi đăng ký cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

Người bán hàng có trách nhiệm cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh (mã số thuế), giấy tờ pháp lý đối với người bán và sản phẩm dịch vụ của Người bán.

Người bán hàng phải cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ cho ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn, cam kết chỉ bán Thương Hiệu chính hãng, không bán Thương Hiệu nhái, kinh doanh sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Người bán hàng có trách nhiệm niêm yết chính xác về chất lượng, số lượng, giá, các chính sách về bảo hành, phụ kiện, các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Thương hiệu nhượng quyền.

Người bán hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn là chính xác.

Người bán hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

Người bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung dịch vụ hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người bán và người mua.

Người bán hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người bán hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong Quy định này.

Người bán hàng không  được  hành  động  gây  mất  uy  tín  của  Sàn  giao  dịch  TMĐT Franchiseking.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn.

      2. Quyền và nghĩa vụ của Người mua hàng

Quyền:

Khi đăng ký trở thành thành viên của Franchiseking.vn và được Franchiseking.vn đồng ý, người mua sẽ trở thành thành viên tại Franchiseking.vn

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc đánh giá bình luận cửa hàng tại Franchiseking.vn

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, email hoặc gọi số tổng đài đến cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

Nghĩa vụ:

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn là chính xác.

– Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, sản phẩm hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán.

– Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn trong Quy định này.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

XI. Điều khoản áp dụng

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.

Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào. Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Franchiseking.vn

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Franchiseking.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với Franchiseking.vn thông tin dưới đây để được giải đáp:

Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư và Nhượng Quyền Kiến Thành

Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà TNR, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Hotline: 091 719 64 86

Email: franchiseking.vietnam@gmail.com

                                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                               GIÁM ĐỐC

                         

                                BÙI THỊ THẢO